Rekisteri- ja tietosuojaseloste | Privacy Policy

Tämä on Optimust (Y-tunnus 3017366-6)  henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 08.09.2019.

Viimeisin muutos 08.09.2019.

 1. Rekisterinpitäjä

Optimust

Y-tunnus 3017366-6

Kirkkoväärtinkuja 16 as 6, 21200 Raisio

info@optimust.fi

0407170077

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heikki Peltomäki, info@optimust.fi, 0407170077

 1. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri ja verkkosivujen käyttäjärekisteri (yhteydenottolomake)

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus yhteydenottolomakkeen lähetyksen yhteydessä
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Yhteydenottolomakkeen osalta henkilön nimi, sähköposti ja lähetetyn viestin sisältö.
 • Sopimusten osalta mahdollisesti henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan ja maksimissaan 12kk asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Lähetetyt yhteydenottolomakkeet poistetaan lomakkeen lähettämisestä 3kk kuluttua. Sähköpostiosoitteet voidaan tallentaa pysyvästi sähköisen markkinoinnin takia, jollei kyseinen henkilö/yritys toisin vaadi.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Verkkosivu käyttää varmennepohjaista https -yhteyttä.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lue lisää oikeuksistasi ja tietosuojasta:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (avautuu uuteen ikkunaan)

tietosuoja

Lue lisää oikeuksistasi ja tietosuojasta Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta (avautuu uuteen ikkunaan):

https://tietosuoja.fi/tietosuoja

Evästeseloste | Cookie Policy

Jos etsit evästeselostetta, löydät sen klikkaamalla yllä olevaa tekstiä tai kuvaketta (avautuu uuteen ikkunaan).

Scroll to Top